Brachypelma smithi Aphnopelma seemaniCaptive Inverts
San Antonio, TX
United States